Statistics

OS : Linux b
PHP : 5.6.35
MySQL : 5.5.52-cll
Time : 18:34
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 24180
Content : 353
Web Links : 7
Content View Hits : 1271251

PAUTAN PILIHAN

 Tugas Guru Bimbingan dan Kaunseling PDF Print E-mail
Written by webmaster   
Friday, 03 May 2013 03:04

Tugas Guru Bimbingan dan Kaunseling

 1. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
 2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibubapa dan bekas pelajar.
 3. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.
 4. Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.
 5. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.
 6. Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional dan beretika.
 7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.
 8. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR, SPM, SPMV dan STPM.
 9. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.
 10. Merancang, menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang, melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.
 11. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultansi dan rujukan, berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.
 12. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.
 13. Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.
 14. Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
 15. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
 16. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.
 17.  Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya.
 18.  Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.
 19. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.
 20. Menjadi ahli Jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.
 21. Menjadi Penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.
 22. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.
 23. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan, Penempatan (Kemasukan) pelajar di sekolah.
 24. Menjadi ex-officio dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).
 25. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling, Jabatan Pelajaran Negeri.
 26. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

 

 

PENGUMUMAN

AKTIVITI SEPANJANG BULAN JANUARI 2018
SCHOOL PLANNING COUNCIL (03/01) (17/01)
MESYUARAT JK HEM BIL 1 (04/01)
MESYUARAT JK KURIKULUM 1 (08/01)
MESYUARAT GURU KELAS 1 (09/01)
PERJUMPAAN KOKUM (KP1) (08/01) (UB1) (17/01) (SP2) (24/01) (KP2)(31/01)
MESYUARAT KOKUM BIL 1 (11/01)
MERENTAS DESA (SP1) 12/01)
TAKLIMAT & PENDAFTARAN PELAJAR TANGGUH (13/01)
MESYUARAT JK PSS BIL 1 (16/01)
MESYUARAT JK PROGRAM TS25 1 (18/01)
MESYUARAT BIDANG BIL 1 (17-19/01)
MINGGU KANTIN (15-19/01)
MESYUARAT PENGURUSAN ASET KERAJAAN & STOR (JKPAK) BIL 1 (22/01)
MESYUARAT PANITIA BIL 1 (22 - 26/01)
MESYUARAT JK DISPLIN 1 (23/01)
MESYUARAT JK PBS BIL 1 (29/01)
MESYAUARAT JPMS BIL 1 (30/01)

ENROLMEN

ENROLMEN PELAJAR 2018

Tingkatan 1: 560
Tingkatan 2: 470
Tingkatan 3: 443
Tingkatan 4: 434
Tingkatan 5: 360
JUMLAH: 

ENROLMEN GURU 2018

Jumlah Guru: 126

ENROLMEN AKP 2018

Jumlah Bukan Guru: 14

COUNTDOWN

TIME AND CALENDAR

431379_3354382499674_1272277267_33327632_2003257049_n.jpg

SEMAK ONLINE

PAUTAN

PAUTAN P DAN P